Правила за ползване на сайта

Осъществявайки достъп до Zdravoslovno.com, Вие се съгласявате да приемете условията, изложени по-долу. В противен случай нямате право да използвате сайта и услугите, предоставени в него.

Съдържание

Съдържанието в сайта е със защитени авторски права. Всички права, дори и тези, които не са изрично изложени тук, са запазени.
Забранено е копирането, предаването, разпространението и съхраняването на части или на цяло съдържание в каквато и да е форма, без предварително писмено съгласие на Грийн Марк Медиа ЕООД (Green Mark Media Ltd), освен в случаите, когато това не противоречи на изложените тук условия.
Като потребители на сайта, Вие имате право да разглеждате страниците на Zdravoslovno.com на своя компютър, лаптоп, таблет, смарт телефон или друг вид устройство, както и да отпечатвате тези страници само за Ваша лична употреба, а не за разпространение, освен ако нямате писмено съгласие за това. Разрешено е използването на сайта и на съдържанието в него за лични и некомерсиални цели.
Разрешава се огласяването на съдържание от сайта, класифицирано като публично, в средствата за масова информация, само ако е цитиран източника.

Точност и истинност на информацията

Този сайт е създаден и публикува съдържание за Ваше удобство. Green Mark Media не гарантира, че уеб страниците не съдържат грешки и че достъпът до тях е непрекъсваем.
Green Mark Media си запазва правото да редактира страниците си и да прекратява достъп до тях по всяко време. Green Mark Media се задължава да вземе всички разумни мерки с цел да публикува сигурна и качествена информация в страниците си, но следва да предупредим всички посетители и потребители на сайта, че грешки и пропуски, както и закъснения в обновяването на данните могат да се появят в сайта и за тях Green Mark Media не носи отговорност.

Гаранции

Никакви гаранции от какъвто и да е вид, преки или косвени, включващи, но не ограничени до гаранции за правата или тяхната ненарушимост, както и косвени гаранции за комерсиалност или пригодност за определена цел, не се дава във връзка с достъпността, акуратността, надеждността или съдържанието на тези страници. Green Mark Media, в качеството си на собственик на сайта не е отговорна за каквито и да било преки, косвени, случайни, специални или предизвикани щети или загуби или за прекъсване на деловата дейност, причинени от употребата на тази услуга, дори ако Green Mark Media е била предупредена за вероятността за такива вреди. В някои законодателства изключването на определени гаранции или ограниченията на отговорността не са разрешени, така че изложените по-горе ограничения и изключения може да не се отнасят до Вас. Отговорността на Green Mark Media в такъв случай следва да бъде ограничена до максимално позволеното от закона.

Лична и некомерсиална употреба на информацията

Сайтът Zdravoslovno.com, собственост на Green Mark Media е предназначен изключително за лична некомерсиална употреба. Не са позволени никакви промени, размножаване, дистрибуция, директен пренос, показване, представяне, репродукция, публикуване, упълномощаване или продаване на информация, собственост на Green Mark Media и този уеб сайт.

Защита на авторските права

Green Mark Media е изключителен собственик на идеята и осъществяването на този сайт, и всички приложения и модули на сайта Zdravoslovno.com, в това число калкуалтора на калории са собственост на Green Mark Media. Автор на всички публикации и материали в сайта е Green Mark Media.
Ако забележите нарушение на авторски права в сайта, молим да ни уведомите на email: [email protected], за да изтеглим съответната публикация от сайта, ако не успеем да постигнем договореност с автора или собственика й.

Всички текстове или части от текст, както и изображения в този сайт са притежание на Green Mark Media и са защитени от Закона за авторското право и сродните му права. Авторските права върху всички публикации на страниците на Zdravoslovno.com притежава Green Mark Media. Потребителят не може да копира и използва информация от сайта за комерсиални цели без знанието и писменото разрешение на Green Mark Media.
Всички права са запазени.

При използването на материали от интернет страниците на Zdravoslovno.com, медии и партньори се задължават изцяло да се придържат към тук утвърдените ограничения и условия, ако с договор не е уговорено друго. Копирането на текст или графика от този сайт ще бъде преследвано с пълната сила на закона.

Линкове към други уеб страници и сайтове

С цел да улесни достъпа Ви, Green Mark Media може да изгради връзки към сайтове в Интернет, които са притежание или се управляват от трети страни.
Уеб страниците на Zdravoslovno.com могат да съдържат банери (рекламни изображения) или текстови линкове към външни уеб страници, за които отговарят други лица (рекламодатели, спонсори, партньори). Макар, че управляваме местата, които предоставяме, ние не поемаме отговорност за информацията, която се публикува и показва в техните страници.
Линковете от нашия сайт към подобни външни препратки представляват само препоръка и потенциален източник на допълнителна информация. Тъй като Green Mark Media няма никакво влияние над тяхната политика за публикуване на материали, с това споразумение се освобождаваме от отговорност за тяхното съдържание, както и за истинността и точността на информацията, публикувана в тях.
В допълнение, тези сайтове, периодично могат да променят и добавят своя информация, в зависимост от възприетата от тях маркетингова политика. Препоръчваме Ви да им обърнете внимание преди да решите да предоставяте лична информация по какъвто и да е повод и под каквато и да е форма.

Забранена и непозволена употреба

При ползването на този сайт се задължавате да не използвате данните и информацията, снимковия материал, както и който и да е от останалите материали, собственост на Green Mark Media или неговите партньори за забранени от закона или несъвместими с тези условия действия и цели.
Изпращайки материали до нашите сървъри чрез email или през уеб страницата на Green Mark Media, Вие приемате следните условия:
1) Материалите не трябва да съдържат нищо, което е извън рамките на закона или по някакъв начин е неподходящо за публикуване.
2) Вие трябва да използвате всички подходящи средства, за да откриете и отстраните вирусите, както и всякакви вредни или деструктивни характеристики от този тип, преди да изпратите материалите.
3) Вие приемате условието да не предприемате действия срещу нас във връзка с материал, който сте предоставили, и да ни освободите от отговорност, ако трета страна предприеме действия срещу нас във връзка с материал, който сте предоставили. Green Mark Media не преглежда съдържанието на материали, предоставени от потребители на нейния сайт, и не носи отговорност за такова съдържание. Green Mark Media може по всяко време и по свое усмотрение да премахне всеки материал, изпратен от потребител.

Споменатите в този сайт имена на продукти или компании могат да са търговски марки или търговски имена на съответните им собственици. Вашият достъп до този сайт не трябва да бъде тълкуван като произтичащо от това по подразбиране, от юридически акт или по друг начин предоставяне на лиценз или право за ползване на която и да е марка, без предварителното писмено съгласие на Green Mark Media или на третата страна собственик.

Промяна на правилата и условията за ползване на сайта

Green Mark Media си запазва правото да модифицира тези правила по всяко време без предварително известяване. Желателно е периодично да проверявате тази страница за извършени корекции и допълнения. Направените промени влизат в сила, в момента на публикуването им в сайта. Това споразумение между Green Mark Media и посетителите на сайта се прилага, докато една от страните не го прекрати. Вие можете да го прекратите преставайки да използвате и достъпвате сайта Zdravoslovno.com и унищожавайки материалите, които сте "свалили", отпечатали или по какъвто и да е начин запазили от сайта. Потребители, които нарушават правилата и условията за ползване на сайта първо ще бъдат предупредени и в случай, че продължат съзнателно да не ги спазват ще бъдат предприети други мерки за прекратяване на достъпа и използването на сайта и услугите, които той предлага.

Вашето съгласие с правилата и условията за ползване на сайта

Посещавайки вече уеб страниците на Zdravoslovno.com, ние приемаме, че сте съгласни с правилата и условията за ползване на сайта. Ако не сте съгласни с тях, моля не използвайте този сайт и предоставените в него услуги, модули и калкулатори. Ние сме създали тези правила и ръководни принципи единствено с цел да Ви защитаваме и да Ви осигурим безопасни, приятни и полезни минути, посещавайки уеб сайта Zdravoslovno.com.

Изявление за защита на личните данни

Изявлението за защита на личните данни е предназначено да защити идентификацията на потребителите. Можете да разглеждате страниците на сайта свободно, без да сте длъжни да попълвате регистрационните форми и да въвеждате каквито и да било лични данни. В случай, че решите да използвате някои от специализираните ни модули и/или услуги, необходимо е да публикувате желаните от нас лични данни, за да извършим услугата, която сте заявили, но личните Ви данни продължават да бъдат защитени. Подчертаваме, че събираме данни, които са необходими за извършване на желаната услуга, като в този процес използваме изключително онези данни, които сме получили директно от вас.

Осигуряване безопасност на данните

Приоритетна цел на сайта Zdravoslovno.com е да гарантира на своите потребители разумно ниво на безопасност на личните данни. Това се отнася за всички персонални данни, посочени при онлайн регистрацията, както и всички останали, вписани по един или друг начин в сайта.

Сигурност на събраната информация

Green Mark Media с голямо внимание се грижи личните данни на потребителите да бъдат максимално защитени от губене, промяна, неоторизирано публикуване или каквато и да било форма на злоупотреба. Попълването на анкети, абонамент за бюлетин, регистрация за профил в калкулатора на калории и др. са строго контролирани процеси.

Какво се случва с личните Ви данни?

При регистрация в сайта от потребителите се изисква да предоставят лични данни като име, възраст, пол, email и пр. Те ще бъдат използвани единствено и само за целите на сайта Zdravoslovno.com, и няма да се предоставят под каквато и да била форма на трети страни.

Промяна или изтриване на личните данни

Данните, веднъж вписани от Вас в базата данни, могат да търпят промени, а в случай, че поискате това от нас, ние сме длъжни да ги изтрием. По всяко време заявеното желание за абонамент в сайта може да бъде прекратено чрез изпращане на потвърждение за отказ по email.

Използване на събраната информация

Личните Ви данни използваме за да Ви известяваме за новости в нашето предлагане, специални предложения, полезна информация, както и за да Ви дадем възможност винаги да сте информирани за това, как се развива сайта. Няма да използваме данните за никакви цели, които не са публикувани в това Изявление. Green Mark Media не продава, не заменя, не дава под наем и не отстъпва на трети лица Вашите лични данни.
Green Mark Media, като собственик на сайта може да разкрива лични данни само в описаните от закона случаи, със съдебно решение, ако се появи нужда от защита правата на собственост върху сайта или нужда от защита на личната сигурност на някой от потребителите или на обществеността.

Изменения на Изявлението

Изявлението за запазване на личните данни може да бъде променяно, но при всяка негова промяна се задължаваме да публикуваме и датата на тази промяна. Ако в съдържанието му се променят някои основни параметри, всички промени ще бъдат публикувани в сайта или ще Ви изпратим лично известие за това. Съветваме нашите потребители периодично да преглеждат това изявление, за да се информират за начините, по които са защитени личните им данни.

Контакт с нас

Ако имате някакви въпроси или коментари относно сайта Zdravoslovno.com и работата с него, моля изпращайте своите писма на email: [email protected].

Последна актуализация: 19 май 2018 г.

С по-нататъшното си присъствие и използване на уеб сайтA, считаме че приемате параметрите на това изявление.