Блог

Фази на Луната за 2017 година

Фази на Луната за 2017 година Снимка: Интернет (commons.wikimedia.org)

Фази на Луната за 2017
(за ЛУННА ДИЕТА)

Януари, 2017 година
Първа четвърт – 5 януари, 21:48 часа
Пълнолуние –  12 януари, 13:35 часа
Последна четвърт – 20 януари, 00:14 часа
Новолуние - 28 януари, 02:08 часа


Февруари, 2017 година
Първа четвърт - 4 февруари, 06:20 часа
Пълнолуние - 11 февруари, 02:34 часа
Последна четвърт - 18 февруари, 21:34 часа
Новолуние - 26 февруари, 16:59 часа


Март, 2017 година
Първа четвърт - 5 март, 13:33 часа
Пълнолуние - 12 март, 17:54 часа
Последна четвърт - 20 март, 18:79 часа
Новолуние - 28 март, 05:58 часа


Април, 2017 година
Първа четвърт - 3 април,  21:40 часа
Пълнолуние - 11 април, 09:09 часа
Последна четвърт - 19 април, 12:58 часа
Новолуние - 26 април, 15:17 часа


Май, 2017 година
Първа четвърт - 3 май, 05:48 часа
Пълнолуние - 11 май, 00:43 часа
Последна четвърт - 19 май, 03:34 часа
Новолуние - 25 май, 22:45 часа


Юни, 2017 година
Първа четвърт -1 юни, 15:43 часа
Пълнолуние - 9 юни, 16:10 часа
Последна четвърт - 17 юни, 14:33 часа
Новолуние - 24 юни, 05:31 часа


Юли, 2017 година
Първа четвърт - 1 юли, 03:53 часа
Пълнолуние - 9 юли,  07:07 часа
Последна четвърт - 16 юли, 22:26 часа
Новолуние - 23 юли, 12:46 часа
Първа четвърт - 30 юли, 18:24 часа


Август, 2017 година
Пълнолуние - 7 август, 21:11 часа
Последна четвърт - 15 август, 04:16 часа 
Новолуние - 21 август, 21:31 часа
Първа четвърт - 29 август, 11:14 часа


Септември, 2017 година
Пълнолуние - 6 септември, 10:04 часа
Последна четвърт - 13 септември, 09:26 часа
Новолуние - 20 септември, 08:31 часа
Първа четвърт - 28 септември, 05:54 часа


Октомври, 2017 година
Пълнолуние - 5 октомври, 21:41 часа
Последна четвърт - 12 октомври, 15:26 часа
Новолуние - 19 октомври, 22:13 часа
Първа четвърт - 28 октомври, 01:23 часа


Ноември, 2017 година
Пълнолуние - 4 ноември, 08:24 часа
Последна четвърт - 10 ноември, 22:37 часа
Новолуние - 18 ноември, 13:42 часа
Първа четвърт - 26 ноември, 19:03 часа


Декември, 2017 година
Пълнолуние - 3 декември, 17:47 часа 
Последна четвърт - 10 декември, 09:51 часа
Новолуние - 18 декември, 08:31 часа
Първа четвърт - 26 декември, 11:21 часа.

Посочените часове са в EET (българско време).

Източник:  http://fazinalunata.com


ВИЖ ОЩЕ:

>>> Лунна диета

>>> ОЩЕ ДИЕТИ